Dialogia ja verkostotyö
mielenterveys- ja päihdetyössä

Raudaskylällä 30.11.2021 klo 9–16

Koulutuksen sisältö

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Hoitoprosessin keskeisenä tavoitteena on tällöin tasa-arvoisen dialogin synnyttäminen kaikkien asianomaisten välille ja tätä kautta pyrkimys kohti jaettua ymmärrystä ja tilanteen helpottumista.

Koulutuksessa tutustaan teoriatasolla dialogisten ja systeemisten lähestymistapojen määritelmiin ja näiden kytkeytymiseen mielenterveys- ja päihdetyön kenttään. Koulutuksen sisältönä ovat verkostokeskeisten ja dialogisten lähestymistapojen pääperiaatteet ja niiden soveltaminen käytännön tasolla erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa. Lisäksi perehdytään avoimen dialogin ja tarpeenmukaisen hoitomallin kehityshistoriaan, tutkimustuloksiin sekä vastaavanlaisten hoitokäytäntöjen haasteisiin ja erityiskysymyksiin.

Kouluttaja

PsT, psykologi Tomi Bergström, Keroputaan sairaala.

Koulutuksen hinta

195 € sisältäen opetuksen ja materiaalit. Ruokailut erikseen,

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 19.11.2021 mennessä Ilmoittaudu-linkin kautta (tulossa).

Koulutus toteutuu, kun riittävästi osallistujia on ilmoittautunut mukaan. Lähetämme kutsun koulutukseen sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Mikäli vähimmäismäärä ei ole viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä täyttynyt, koulutus perutaan. Kurssin perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

Peruutusehdot: Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Lisätietoja

  • Koulutussuunnittelija Mika Pajala, p. 050 4691 891, mika.pajala@rko.fi

Tulossa

Tunnetaitojen ohjaaminen kasvatustyössä

Koulutuksessa pohditaan, miten tunteet vaikuttavat lapsen tai nuoren käyttäytymiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja tutkitaan yhdessä myös sitä, miten tunteet vaikuttavat kasvatusalan ammattilaisena omaan käyttäytymiseen ja toimintamahdollisuuksiin.

lue lisää

Dialogia ja verkostotyö mielenterveys- ja päihdetyössä

Dialogisissa ja systeemisissä perheterapeuttisissa lähestymistavoissa pyrkimyksenä on hahmottaa mielenterveyden ongelmien suhteellisuus ja kytkeytyminen sekä ihmissuhteisiin että yhteisöllisiin olosuhteisiin. Koulutuksessa tullaan tutustumaan tarkemmin tällaisten hoitokäytäntöjen teoreettisiin taustaoletuksiin ja siihen, miten nämä rinnastuvat muunlaisiin lähestymistapoihin.

lue lisää