Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op)

26.4.2018 - 26.4.2019

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään.

Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Eheyttävä Satutaide, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä myötäelävä väkivallaton vuorovaikutus NVC.

Tunnetaitoihin panostaminen on vahvasti ennaltaehkäisevää työtä ja lapsen hyvinvoinnin tukemista.

Kenelle koulutus on tarkoitettu

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin. Se soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja tukea lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä tavoitteellisesti erilaisia toiminnallisia, luovia ja kehollisia menetelmiä hyödyntäen. Omiin tunteisiin tutustumisen myötä kasvattaja pystyy vahvemmin ja läsnäolevammin tukemaan lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä sekä vuorovaikutustilanteissa että tavoitteellisissa ohjaushetkissä. Koulutus toimii myös voimaannuttavana kokemuksena ja henkilökohtaisena kasvuprosessina. 

Koulutuksen lähijaksot

1. osio 26. – 28.4.2018 (huom. aloitus 3 pv)
Perustietoa tunteista ja tunnetaidoista
Tunnetilanteissa toimiminen, tunnekehoyhteys ja turva
Tunteen takana olevat tarpeet
Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

2. osio 26.-27.6.2018
Lapsen tunne-elämän kehitys
Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
Selviytymisstrategiat ja roolit
Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)

3. osio 23. – 24.8.2018
Lapsuuteni tarina
Lapsuuskollaasit
EFT eli Emotional Freedom Technique

4. osio 16. – 17.10.2018
Tunnetaito-opetusmenetelmiä - miten tunteista voi kertoa lapsille?
Ohjaajana toimiminen
Ryhmien rakentaminen ja periaatteet
Eheyttävä Satutaide (Anu Raines) 0,5pv

5. osio 11. – 12.12.2018
Tunnetaito-opetusmenetelmiä
Harjoitusohjaukset
Satuhieronta (Sanna Tuovinen) 1pv

6. osio 26. – 27.2.2019
Tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot
Havainto, tunne, tarve ja pyyntö
Kuunteleminen ja minä-viestit

7. osio 25. – 26.4.2019
Lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet
Koulutuksen päätös

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:
• Kirjallisuuteen tutustumista
• Opitun soveltamista arkeen ja työhön sekä sen kirjallista pohdintaa
• Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla
• Muutama lyhyt vertaispalaute erikseen ohjeistetuista töistä
• Lopputyönä oman tunnetaitoryhmän suunnittelu, toteutus ja raportointi

Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista koulutukseen koko koulutuksen ja sen lähijaksojen
ajan. Varmistathan pääsysi jokaiselle lähijaksolle.

Kouluttajat

Koulutuksen lähiosioiden kouluttajana toimii
Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® sekä NLP Associated Trainer Titta Karanta.

Koulutuksen johtajana sekä 1. osion ensimmäisen päivän ja 6. osion kouluttajana toimii tunnetaitokouluttaja,tunne- ja taideterapiaohjaaja sekä kirjailija Anne-Mari Jääskinen.

Vierailevina kouluttajina Sanna Tuovinen (Satuhieronta), Anu Raines (Eheyttävä Satutaide) ja Karita Palomäki (EFT).


Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja tunnetaitojen opettamisesta

www.tunnejataida.fi

Hinta

3000 € (jos 14-16 osallistujaa), 3500 € (jos 12-13) Minimiosallistujamäärä 12, maksimi 16.
Sisältää opetuksen, koulutusmateriaalit, luovan tunnetyöskentelyn lähiosioilla käytettävät materiaalit sekä kattavan Lasten Tunnetaito-ohjaajan harjoitekansion.

Opiskelijan hankittavaksi tulee pieni määrä tarvikkeita (mm. vahakangaspala, öljyvahaliidut, maalauspensseli)

Majoitus ja ruokailut erikseen.

Koulutusmaksu on mahdollista maksaa useammissa erissä.

Koulutuksen opintopistemäärä täyttää aikuiskoulutustuen 3 opintopisteen keskimääräisen kuukausittaisen kertymävaatimuksen. Tuen saamisehtojen täyttymisestä ja oman koulutuksen kuulumisesta aikuiskoulutustuen piiriin saa tarvittaessa lisätietoa Koulutusrahastolta www.koulutusrahasto.fi.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 8.4.2018 mennessä nettihakulinkin kautta.

Peruutusehdot
:
Koulutukseen osallistumisen voi perua maksutta ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Tiedustelut

Vastuukouluttaja Anne-Mari Jääskinen, anne-mari@tunnejataida.fi  tai p. 041 4350 000, www.tunnejataida.fi


Koulutus- ja viestintäsuunnittelija Kristiina Parkkila, p. 050 3420 139, kristiina.parkkila@rko.fi