NEPSY - neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus (25 op)

15.2.-28.9.2018

Koulutus on täynnä (31.1.2018)! Uutta koulutusta suunnitellaan syksylle 2018. Voit myös kysyä peruutuspaikkoja 15.2.2018 alkavaan koulutukseen.
 

Neuropsykiatrinen valmentaja toimii ohjaajana henkilöille, joilla on neuropsykiatriseen oireyhtymään liittyviä tuen tarpeita. Koulutuksessa opitaan ajattelutapoja ja keinoja, mitkä auttavat ohjaajaa löytämään tien ohjattavan kokemusmaailmaan. Ohjauskäytäntöjä voidaan soveltaa myös lapsiin ja nuoriin, joilla on muista syistä johtuvia itsesäätelyn ja tunne-elämän häiriöitä. 

 

Neuropsykiatriset häiriöt ovat aivojen toimintaan liittyviä neurologisia kehityksellisiä häiriöitä. Niihin liittyy tavallisesti samanaikaisia psykiatrisia ongelmia, joista edelliset voivat pahentaa jälkimmäisiä ja päinvastoin. Neuropsykiatriset häiriöt vaikeuttavat usein oppimista ja sosiaalista kanssakäymistä. Tässä koulutuksessa neuropsykiatrisia häiriöitä tarkastellaan tuoreimman tutkimustiedon valossa, perehdytään toimiviin ohjauskäytäntöihin sekä yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin.

 
Koulutus antaa opiskelijalle neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten,-nuorten ja - aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, psykologeille, koulunkäynninohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille, sairaanhoitajille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille. Koulutukseen osallistuvilta toivotaan vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Koulutuksen sisältö

·Tunne-elämän kehitykseen liittyvien ja geneettisesti välittyvien käyttäytymisen ja tarkkaavaisuuden häiriöiden eroja ja yhtäläisyyksiä sekä näihin liittyviä huomioita

·ADHD, autismin kirjon oireyhtymä, Tourette, katsaus diagnostisiin kriteereihin

·Haasteet perhearjessa ja koulussa. Kokemusasiantuntijan näkökulma

·Voimavaralähtöisen ja ratkaisukeskeisen ohjauksen perusperiaatteet

·Virikkeitä oman ohjauksen käyttöteorian rakentamiseen ja rikastamiseen (Dialoginen ohjaus, DDP- vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia)

·Vanhemman voimavaroja vahvistava ohjaus

·Miten kehittää positiivisia käytäntöjä päiväkoti- ja kouluyhteisössä

·Toimijuuden tukemisen välineet nuoruusiässä ja aikuisuudessa, erityisopettajan näkökulma

·Kuntoutusprosessi, palveluverkosto ja taloudelliset etuudet

·Vertaistuen merkitys

·Valmentajana työyhteisössä ja yrittäjänä

Koulutuksen toteutus

Yhteensä 10 lähipäivää / 2 päivää kuukaudessa. Lisäksi ohjattua itsenäistä opiskelua.

Lähijaksojen välillä yhteensä 4 iltaa työnohjauksellista työskentelyä pienryhmässä.

1. lähijakso 15.-16.2.2018
2. lähijakso 22.-23.3.
3. lähijakso 17.-18.5.
4. lähijakso 16.-17.8.
5. lähijakso 27.-28.9.
 
Lähijaksot n. klo 9 - 15.30

Itsenäinen opiskelu

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen: Mitä haluan oppia tässä koulutuksessa?

Oman asiakkaan valmentaminen ja kokemusten reflektointi ryhmässä

Perehtyminen alan kirjallisuuteen (Kirjallisuusluettelo annetaan koulutuksen alussa)

Kirjallisuusreflektio

Ohjattuun pienryhmätyöskentelyyn osallistuminen

Pääkouluttaja

Eeva Huhtala, lehtori, YTM/ kehityspsykologia, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja

Vierailevat luennoitsijat Risto Lappeteläinen, psykologi, psykoterapeutti ja

Kirsti Sikkilä, psykiatrian erikoislääkäri.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 31.1.2018 mennessä nettihaku-linkin kautta. 

Peruutusehdot: Kurssille osallistumisen voi perua maksutta ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50% kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Hinta

Koulutuksen kokonaishinta on 1350€ (sis. opetuksen ja materiaalit). Kurssimaksu voidaan jakaa 2-5 erään.

Tiedustelut

Koulutuksen johtaja Eeva Huhtala, eeva.huhtala@kohtaava.fi, p. 050 5959 103

Koulutus- ja viestintäsuunnittelija Kristiina Parkkila, kristiina.parkkila@rko.fi tai 050 3420 139