NEPSY - neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus (25 op)

15.2.-28.9.2018

Neuropsykiatrinen valmentaja toimiin ohjaajana henkilöille, joilla on neuropsykiatriseen oireyhtymään liittyviä tuen tarpeita. Koulutuksessa opitaan ajattelutapoja ja keinoja, mitkä auttavat ohjaajaa löytämään tien ohjattavan kokemusmaailmaan. Ohjauskäytäntöjä voidaan soveltaa myös lapsiin ja nuoriin, joilla on muista syistä johtuvia itsesäätelyn ja tunne-elämän häiriöitä.

Neuropsykiatriset häiriöt ovat aivojen toimintaan liittyviä neurologisia kehityksellisiä häiriöitä. Niihin liittyy tavallisesti samanaikaisia psykiatrisia ongelmia, joista edelliset voivat pahentaa jälkimmäisiä ja päinvastoin. Neuropsykiatriset häiriöt vaikeuttavat usein oppimista ja sosiaalista kanssakäymistä. Tässä koulutuksessa neuropsykiatrisia häiriöitä tarkastellaan tuoreimman tutkimustiedon valossa, perehdytään toimiviin ohjauskäytäntöihin sekä yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin.

 
Koulutus antaa opiskelijalle neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten,-nuorten ja - aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, psykologeille, koulunkäynninohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille, sairaanhoitajille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille. Koulutukseen osallistuvilta toivotaan vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Koulutuksen sisältö

·Tunne-elämän kehitykseen liittyvien ja geneettisesti välittyvien käyttäytymisen ja tarkkaavaisuuden häiriöiden eroja ja yhtäläisyyksiä sekä näihin liittyviä huomioita

·ADHD, autismin kirjon oireyhtymä, Tourette, katsaus diagnostisiin kriteereihin

·Haasteet perhearjessa ja koulussa. Kokemusasiantuntijan näkökulma

·Voimavaralähtöisen ja ratkaisukeskeisen ohjauksen perusperiaatteet

·Levottoman ja keskittymättömän lapsen ymmärtäminen, kohtaaminen ja auttaminen kahdenkeskisyydessä ja yhteisöllisen tuen keinoin (Risto Lappeteläinen)

·Virikkeitä oman ohjauksen käyttöteorian rakentamiseen ja rikastamiseen (Dialoginen ohjaus, DDP- vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia)

·Vanhemman voimavaroja vahvistava ohjaus

·Miten kehittää positiivisia käytäntöjä päiväkoti- ja kouluyhteisössä

·Toimijuuden tukemisen välineet nuoruusiässä ja aikuisuudessa, erityisopettajan näkökulma

·Kuntoutusprosessi, palveluverkosto ja taloudelliset etuudet

·Vertaistuen merkitys

·Valmentajana työyhteisössä ja yrittäjänä

 
 

Koulutuksen toteutus

Yhteensä 10 lähipäivää / 2 päivää kuukaudessa.

Ohjattua Itsenäistä opiskelua

Lähijaksojen välillä yhteensä 4 iltaa työnohjauksellista työskentelyä pienryhmässä

 

1. lähijakso 15.-16.2.2018
2. lähijakso 22.-23.3.
3. lähijakso 17.-18.5.
4. lähijakso 16.-17.8.
5. lähijakso 27.-28.9.

 

Lähijaksot n. klo 9 - 15.30
 

Itsenäinen opiskelu

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen: Mitä haluan oppia tässä koulutuksessa?

Oman asiakkaan valmentaminen ja kokemusten reflektointi ryhmässä

 

Perehtyminen alan kirjallisuuteen (Kirjallisuusluettelo annetaan koulutuksen alussa)

Kirjallisuusreflektio

Ohjattuun pienryhmätyöskentelyyn osallistuminen

Pääkouluttaja

Eeva Huhtala, Lehtori, YTM/ kehityspsykologia, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja

Vieraileva luennoitsija Risto Lappeteläinen, psykologi, terapeutti

 

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 31.1.2018 mennessä nettihaku-linkin kautta. 

Peruutusehdot: Kurssille osallistumisen voi perua maksutta ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50% kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun.

Hinta

Koulutuksen kokonaishinta on 1350€ (sis. opetuksen ja materiaalit). Kurssimaksu voidaan jakaa 2-5 erään.

Tiedustelut

Koulutuksen johtaja Eeva Huhtala, eeva.huhtala@kohtaava.fi, p. 050 5959 103

Koulutussuunnittelija Sami Vuolteenaho sami.vuolteenaho@rko.fi tai 044 7427 622