Päihdetyön ammattitutkinto 23.1.2018 alkaen

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija työskentelyyn erilaisissa päihdetyön toimintaympäristöissä. Päihdetyön ammattitutkinto on tarkoitettu aikuisille, joilla on perustiedot ja taidot päihdetyöstä. Osaaminen on voitu hankkia esim. vapaaehtoistoiminnassa tai työelämässä. Lisäksi hakijan on oltava soveltuva alalle.

Päihdetyön ammattitutkintoon valmistava koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena siten, että koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutus koostuu lähiopetuksesta, oppimistehtävistä ja työssä oppimisesta. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2-4 kuukaudessa ja kouluttajat alansa asiantuntijoita. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Päihdetyön ammattitaito osoitetaan näytöissä.

Päihdetyön ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja vähintään kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.
Vähintään yhden valinnaisen tutkinnon osan tulee olla tutkinnon osista 3–5.

Pakolliset tutkinnon osat:

1. Päihdetyön ammattilaisena toimiminen
2. Päihdetyön asiakastyössä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 2 osaa:

3. Ehkäisevässä päihdetyössä toimiminen
4. Kuntouttavassa päihdetyössä toimiminen
5. Haittoja vähentävässä päihdetyössä toimiminen
6. Yrittäjänä toimiminen päihdetyössä
7. Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta
8. Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta

Valinnaisista tutkinnon osista järjestetään ne, joihin ilmoittautuu riittävästi opiskelijoita. Opiskelijalla on mahdollisuus koko tutkinnon suorittamisen sijaan suorittaa myös tutkinnon osa tai osia.
 
Tutustu tutkinnon perusteisiin täältä
 

Kustannukset

Oppisopimusopiskelijoille koulutus on maksuton.

Omaehtoisen koulutuksen hinta on vuonna 2018 hinta 600 € sisältää OPH:n tutkintomaksun 58 €.
(Opiskelijamaksu peritään kuudessa erässä 6*100€)

Lisäkustannuksia aiheuttavat opintokäynnit sekä mahdollinen asuminen ja ruokailu Opistolla.
Opiskelu on sivutoimista.

Oletko oikeutettu aikuiskoulutustukeen tai ammattitutkintostipendiin? Tutustu tästä

Asuminen

Opiskelijalla on lähijaksojen aikana mahdollisuus asua ja ruokailla Opistolla.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku.
Aloittamisajankohta voidaan sopia esim. uuden tutkinnon osan alkamisen ajankohtaan.
Haku sähköisellä hakulomakkeella sivun oikeasta yläreunasta.

Koulutukseen valitaan soveltuvuushaastattelujen perusteella 15 opiskelijaa. 

Tiedustelut

Jaana Sinko
p. 050 4095 758
jaana.sinko@rko.fi

 

Päihdetyön ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet valmistavan koulutuksen ulkopuolelta tuleville

Raudaskylän Kristillinen Opisto järjestää valmistavan koulutuksen yhteydessä päihdetyön ammattitutkinnon tutkintotilaisuuksia. Tutkintotilaisuuksiin on mahdollisuus osallistua myös suoraan koulutuksen ulkopuolelta, mikäli henkilöllä on riittävä päihdetyön ammattitaito. Tämä edellyttää vankkaa kokemusta päihdetyöstä sekä ammattitaitovaatimuksissa määriteltyä teoreettisten tietojen hallintaa.

Tutkintotilaisuuksiin voi hakea hakemuksella, josta käy ilmi henkilötietojen lisäksi hakijan aikaisempi koulutus ja työkokemus.

Tutkintotilaisuudet järjestetään käytännön työelämän todellisissa tilanteissa. Tutkintosuoritukset arvioidaan Päihdetyön ammattitutkinnon perusteiden (OPH 2013) pohjalta hyväksytty/hylätty -asteikolla.

Huom. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat asetukset. Tutustu. Sora-lainsäädäntö >

Lisätietoja

Jaana Sinko
p. 050 4095 758
jaana.sinko@rko.fi