Täydennä osaamistasi
Oman alan ammattilaiseksi

Ammattitutkinto on hieno mahdollisuus aikuiselle oppijalle. Ammattitutkinnon suorittanut on oman alansa ammattilainen, joka osoittaa ammattitaitonsa työelämässä tapahtuvissa tutkintotilaisuuksissa.

Yrityksille ammattitutkinnot tarjoavat mahdollisuuden kehittää henkilöstönsä osaamista. Ammattitutkintojen kautta on mahdollisuus myös rekrytoida uutta henkilöstöä.

Ammattitutkinnoissa opetusjärjestelyt ovat joustavia ja koulutuksessa otetaan huomioon aikuisen opiskelijan lähtökohdat.

Mitä tarkoittaa näyttö ja näyttötutkinto?

Ammattitutkinnot suoritetaan näyttötutkintona. Se on erityisesti aikuisille suunniteltu tapa suorittaa tutkinto.

Käytännössä näyttö tarkoittaa osaamisen osoittamista oikeissa työtehtävissä, oikeassa työpaikassa, itsenäisesti. Se on siis työskentelyä esim. suntion työtehtävissä. Osaamisen arvioivat alan ammattilaiset, työnantajat, työntekijät ja oppilaitoksen edustajat.

Esimerkiksi suntion ammattitutkinnossa on tällä hetkellä neljä näyttöä.

Mitä on työssäoppiminen?

Työssäoppiminen on tavoitteellista oppimista oikeissa työtehtävissä alan ammattilaisen ohjauksessa työpaikalla.

Mitä on lähiopetus?

Lähiopetus on kontaktiopetusta eli monenlaista opiskelua opistolla. Se voi olla myös tutustumiskäyntejä ja opintomatkoja yhdessä. Lähiopetusjaksot ovat yleensä kerran kuukaudessa, 2 – 3 päivää kerrallaan, yhteensä noin 50 päivää.

Mitä on itsenäinen opiskelu?

Itsenäinen opiskelu on kotona tapahtuvaa opiskelua kuten tiedonhankintaa, alan kirjallisuuden ja ammattilehtien lukemista sekä kirjallisia tehtäviä.

Mikä on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma?

HOPS = henkilökohtainen opiskeluohjelma. Tutkinnon suorittajan aikaisempi osaaminen, koulutus ja työkokemus otetaan opintoja suunniteltaessa huomioon.

Lukiseulatesti ammattitutkinto-opiskelijalle

Kaikilla opistolla opintonsa aloittavilla ammattitutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Niilo Mäki Instituutin Lukiseulatestiin.Testin avulla kartoitetaan opiskelijoiden mahdollinen erityisen tuen tarve esimerkiksi luetun ymmärtämisen tai teknisen lukemisen osalta. Näin myös ammatillisessa lisäkoulutuksessa voimme vastata paremmin opiskelijoiden mahdolliseen tuen tarpeeseen. Lukiseulan tuloksen perusteella yksittäinen opiskelija on oikeutettu esimerkiksi lisäaikaan tai ohjaukseen tutkintotilaisuus -suunnitelmansa  tai kirjallisten tehtävien suorittamiseksi. Myös vaihtoehtoisia suoritus – ja opetusmenetelmiä voidaan tällä perusteella kehittää.

- Suntion ammattitutkinto >

- Kehitysvamma-alan ammattitutkinto >

- Päihdetyön ammattitutkinto >

- Ympäristöalan erikoisammattitutkinto >

 
Hae ammattitutkintostipendiä! Lue lisää