VAKAVA – kasvatusalan valmennuskurssi
26.3. - 25.5.

Vielä ehdit mukaan!

Kurssi on tarkoitettu valtakunnalliseen VAKAVA -pääsykokeeseen valmistautuvalle. Intensiivikurssi edellyttää läsnäoloa kaikilla kurssiin kuuluvilla tunneilla. Kurssin aikana valmistaudutaan sekä kirjalliseen Vakava-kokeeseen että suulliseen pääsykokeeseen monin eri harjoittein sekä ohjatun työssäoppimisen kautta.

Opintoihin sisältyy

    Pääsykoemateriaalin läpikäyminen ja materiaalin pohjalta tehtävät monipuoliset harjoitukset
    Kasvatusalan eri koulutusvaihtoehtoihin tutustuminen
    Akateemisten opiskelutaitojen harjoittelu, oman oppimistyylin löytäminen
    Vuorovaikutustaidot ja ryhmässä toimiminen,itsetuntemuksen lisääminen
    Ryhmä- ja yksilöhaastattelutilanteisiin valmistutuminen
    Omavalintaiset tutustumiset kasvatusalan työpaikkoihin

Lue lisää ja hae