Työelämävalmennusta opistolla


Raudaskylän Kristillinen Opisto aloittaa työelämävalmennuksen. Valmennus kuuluu osana Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston ja Raudaskylän Kristillisen Opiston rahoittamaan työllisyyspoliittiseen Työmatkalla-hankkeeseen.

Hankkeen ja työvalmennuksen kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat pitkäaikaistyöttömät ja alle 25-vuotiaat henkilöt. Yhdistävänä tekijänä kohderyhmälle on osatyökykyisyys, jonka taustalla voi olla työkyvyn heikkeneminen, sairaus, vamma, nuoren syrjäytyminen tai sen uhka, osaamisvaje työelämätaidoissa tai maahanmuuttajataustaisella heikko suomen kielen taito.

Työmatkalla-hankkeen avulla pyritään auttamaan osatyökykyistä vaikeasti työllistyvää henkilöä takaisin työelämään yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen ohjauksen avulla.

Hanke toimii vuosina 2018-2019. Se tarjoaa asiakkailleen palkkatukityötä, työkokeilua, työpaikkoihin tutustumista sekä mahdollista osaamisen parantamiseen tähtäävä ohjaustyötä. Työmatkalla-hankkeen asiakkaat tulevat ensisijaisesti TE-toimiston ohjaamina. Kohderyhmään kuuluva osatyökykyinen työtön työnhakija voi olla myös suoraan yhteydessä hankkeen toimijoihin.

Raudaskylän Kristillisellä Opistolla on vahva kokemus erityisesti osatyökykyisten valmentamisesta ja koulutusten järjestämisestä sosiaalisen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Sirpa Soukka, sirpa.soukka@rko.fi, 050 4691 891

Työmatkalla. Pitkäaikaistyöttömyydestä työelämään, 2018 - 2019. Raudaskylän Kristillinen Opisto ja Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto.